เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข่าว:

Tags:

Elder
***

หนึ่งเดียว หลุดพ้น

05/03/2014 เวลา 19:23 น.
กระทู้: 6,381
ถูกใจทั้งหมด: 7
แก่นธรรมในพระโอวาท
พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
         หมวด
บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต


แก่นธรรมในพระโอวาท
          หมวด
บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต

สำนักพิมพ์เทิดคุณธรรม
65 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-272334-5  โทรสาร 034-272336
www.chongter.com email : chongter@gmail.com
                     (สงวนลิขสิทธิ์)

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา ณ.ไท่เต๋อ จ.อุบลราชธานี 29/4/50

ไม่ว่าต่อเรื่องราวใด อย่าได้มัวแต่ตำหนิผู้อื่น
ต้องรู้ย้อนวิจารณ์ภายในตน
เช่นนี้...จึงเป็นการลดความเคืองแค้นที่ผู้อื่นมีต่อเรา

เวลาทำงาน...ทุ่มเทกายใจให้ยืนอยู่แถวหน้า
เวลาเสพสุขให้ยืนอยู่แถวหลัง
เช่นนี้...จึงจะเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูง

คำพูดที่เป็นหลักปฏิบัติได้ตลอดชีวิต คือ
ให้อภัยและโอบอุ้ม เห็นใจผู้อื่น
เช่นนี้...
จึงก่อเกิดความกลมกลืน สมานฉันท์สมบูรณ์อย่างจริงแท้


แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา  ณ.ไท่หลินฝอเอวี้ยน จ.มุกดาหาร 1/5/50

งานทุกอย่างล้วนอาศัยขัดเกลาจิตใจแห่งตน
ไม่ต้องกล่าวไปถึงต้องโปรดเวไนยมากมาย
ศิษย์ต้องรู้ย้อนโปรดเวไนยในตนให้หมดไปเสียก่อน
เช่นนี้จิตใจเจ้าจึงสว่างไสวไร้อวิชชา

อย่าได้กลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจตน
แต่ที่ศิษย์ต้องกลัว คือ กลัวตนเองไม่เข้าใจในคนอื่น
                   เช่นนี้แล้ว
จิตใจแห่งศิษย์ จะไม่ถูกปิดกั้นด้วยแรงแห่งการยึดติด ถือสา

บำเพ็ญมิใช่เพียงกายภายนอก
จิตใจต้องให้สงบราบเรียบ สุขุม อย่าได้มีโทสะอารมณ์
บำเพ็ญให้รู้รักษาจิตสว่างแห่งตนให้จงดี

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา  ณ.ไท่ฮว๋าฝอเอวี้ยน จ.เพชรบุรี 17/6/50

บำเพ็ญธรรม ยิ่งต้องมีพลังเที่ยงตรง
ชะล้างกิเลสอบายมุขทั้งหลาย ให้จิตญาณแห่งตนนั้น
เบาบางใส กลมเกลี้ยงกับธรรมะ

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา  ณ.ไท่อู้ ฝอเอวี้ยน จ.นครราชสีมา 23/6/50 

บำเพ็ญธรรมที่น่ากลัว คือ จิตใจที่ยึดติด กับ ดื้อรั้น

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา  ณ.ไท่เต๋อ จ.อุบลราชธานี 14/7/50 

ในชีวิต ประพฤติตนต้องรอบคอบระมัดระวัง
หากไร้ความรอบคอบระมัดระวัง ก้าวผิดพลั้งไป
มโนธรรมแห่งเจ้าจะต้องถูกตำหนิอย่างแน่นอน
ภายในใจส่วนลึกของเจ้าต้องละอายต่อตน ต้องค้างคาใจในจิต
ฉะนั้น บำเพ็ญจริงจึงต้องจงรักภักดีต่อตน มิให้ผิดต่อหลักจิตญาณอันบริสุทธิ์

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส เมตตา ย้อนส่องตนพินิจ
ณ.พุทธสถานตระกูลคุ้มภัยเพื่อน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22/7/50


        ย้อนส่องตนพินิจ "คัมภีร์แห่งจิต"
มิได้ค้นหาที่ภายนอกหรือเปลือกนอก ฤารูปลักษณ์ ฤาวัตถุ
แต่ค้นหาที่จิตของตน ว่าหมั่นย้อนมองส่องเพียงใด
       
        ในชีวิตประจำวัน ต้องตั้งใจให้ดี ที่จะประพฤติทำความดี
มิต้องกลัวว่าจะทำมิได้ชนะ ขอเพียงรู้จัก "ชนะจิตใจตน ยิ่งกว่าชนะผู้อื่น หรือสิ่งทั้งหลาย..."

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา สิ่งสำคัญบำเพ็ญตน ณ.ไท่ซง (เฉพาะกิจ) จ.สุรินทร์ 25/8/50

สิ่งสำคัญบำเพ็ญตน จิตใจรู้ "สำนึกผิด" แท้จริง
แก้ไขภายในตนอย่างแท้จริง