เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข่าว:

Tags:

Administrator
*****

Tik

26/10/2011 เวลา 17:18 น.
กระทู้: 1,604
ถูกใจทั้งหมด: 1
หมวดที่ 1 พระแม่องค์ธรรม

พระอาจารย์จี้กงเมตตา :
ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่หัง  จ.ระยอง
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2554
สายธรรม ฟาอีฉงเต๋อ


          เมื่อเห็นแสงแดด จึงรู้ว่ามีดวงตะวัน เห็นลูกหลาน จึงรู้ว่ามีบรรพบุรุษ ดังนั้น เมื่อเห็นสรรพสิ่งที่เกิดท่ามกลางฟ้าดิน  จึงพึงรู้ว่ามีพระผู้สร้าง หรือผู้ให้กำเนิด  เมื่อดื่มน้ำ  จึงรู้ว่าต้องรำลึกถึงต้นกำเนิดแห่งน้ำ

          บัดนี้  เรารู้แต่บรรพบุรุษตน แต่มิรู้ถึงต้นกำเนิดของมนุษยชาติ จิตญาณของเรา เมื่อพ้นจากกายสังขารนี้ไป จึงต้องไปเกิดในกายสังขารตัวใหม่  เป็นเช่นนี้เรื่อยไป เราจึงรู้จักแต่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดกายสังขาร แต่มิรู้ถึงพระแม่องค์ธรรม  ผู้ให้กำเนิดดวงธรรมญาณ พระองค์ทรงเป็นมารดาแห่งสรรพสิ่ง ฟ้าดิน ตะวันเดือน และสรรพชีวิตทั้งหลายที่บังเกิดมี อีกทั้งความเป็นความตาย ความผันแปรทั้งหลาย ล้วนอยู่ในการควบคุมของพระองค์ มิฉะนั้น โลกนี้จะหยุดนิ่ง สรรพสิ่งจะถึงกาลสิ้นสุด พระองค์จึงเป็นที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งในสายสัมพันธ์ชีวิต

          พระอนุตตรธรรมมารดา  คือองค์มารดาแห่งสรรพชีวิต ทั้งยังหล่อเลี้ยงอุ้มชูให้ทุกชีวิตเจริญเติบโตตามธรรมชาติ  พระองค์มีโองการฟ้าประกาศิต ประทานนิรโทษผ่อนผันบาปเวรให้แก่ผู้รับธรรม ประทานอนุญาต เปิดเผยจุดสถิตชีวิตธรรมญาณ  ให้ทุกคนได้บำเพ็ญโดยแท้ เพื่อสู่การหลุดพ้นโดยตรง
พระอาจารย์จี้กงเมตตา :
ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม  2  วัน  ณ พุทธสถานหงเซิ่ง  จ.น่าน
วันจันทร์ที่  24  ตุลาคม  พ.ศ.2554
สายธรรม ฟาอีฉงเต๋อ


          เมื่อได้รับวิถีอนุตตรธรรม  จึงได้รู้ว่าต้นกำเนิดมาจากองค์ธรรมมารดา แต่เมื่อมนุษย์เริ่มลุ่มหลง  จิตใจตกต่ำ ว่ายเวียนในห้วงวัฏสงสาร มิอาจกลับคืนบ้านเดิมได้ องค์มารดาจึงได้ส่งสายทองลงกอบกู้จิตญาณเดิม ก่อนที่ภัยพิบัติจะกวาดล้างตามกาลเวลา  โดยบัญชาให้ พระวิสุทธิอาจารย์ฉุดช่วยสามภพภูมิ  สืบพงศารุ่นต่อรุ่น

          บัดนี้วิถีธรรมโปรดแผ่กว้าง เพื่อให้พุทธบุตรคนดีทั้งหลายได้รับวิถีอนุตตรธรรม มุ่งบำเพ็ญหลุดพ้นจากห้วงกรรม ในกาลนี้พระพุทธะ โพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ต่างลงอุบัติยังแดนโลก เพื่อช่วยงานธรรม ฉุดช่วยมวลเวไนยกลับคืนวิสุทธิภูมิ
ดังนั้น อันว่า กตัญญู ต่อพระอนุตตรธรรมมารดา จึงต้องเริ่มต้นจากรู้พระคุณ สำนึกพระคุณ และตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ ด้วยการตั้งใจบำเพ็ญธรรม   ล้างอารมณ์ ความเคยชิน  ขจัดอวิชชา  ตัณหาให้สิ้นไป  ทั้งฉุดช่วยเวไนยภายในและเวไนยภายนอก  ทั้งบำเพ็ญตนและช่วยมวลชน ทั้งสร้างบุญทานและสั่งสมคุณธรรมความดีงาม จนกระทั่งจิตญาณกลมใส  มรรคผลสมบูรณ์  พร้อมกันกลับคืนยังแดนเบื้องบน กราบองค์มารดา  เช่นนี้  จึงมิผิดต่อพระมหากรุณาธิคุณ
พระอาจารย์จี้กงเมตตา :
ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม  2  วัน  ณ พุทธสถานฉงกวงฝอเอวี้ยน จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2554
สายธรรม ฟาอีฉงเต๋อ


          ความกตัญญู  เป็นรากฐานรากเหง้าของชีวิตคน  เป็นพื้นฐานของมนุษย์  หากวันนี้เกิดกายคนแต่ขาดซึ่งกตัญญู  คุณสมบัติแห่งความเป็นคนก็คือไม่มีความกตัญญู เป็นวิถีที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน หากว่าในชีวิตประจำวันขาดซึ่งกตัญญู  แม้จะทำความดีอย่างอื่นดีเพียงไร ก็คือยังไม่สมบูรณ์ด้วยความดีทั้งมวลในโลกนี้

          ความกตัญญูมาเป็นอันดับแรก  ผู้ที่มีความกตัญญู จะไม่หันหลังให้กับหลักธรรมะแน่นอน ผู้ที่มุ่งในธรรมะจึงจะต้องวางรากฐานตนมั่นคงด้วยกตัญญู  เพราะหัวใจหลักสำคัญของคนอยู่ที่กตัญญู  ชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ได้  สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้  ก็ด้วยมีกายสังขารที่ได้รับจากพ่อแม่ มีจิตวิญญาณที่ได้จากฟ้าเบื้องบน ฉะนั้นแล้ว  เกิดกายคนจะต้องรู้ถึงพระคุณผู้ให้กำเนิด รู้พระคุณของผู้ให้ชีวิต รู้พระคุณจึงสำนึกพระคุณ แล้วจึงสามารถตอบแทนพระคุณได้ ชีวิตนี้แท้จริงแล้ว ฟ้าเบื้องบนเป็นผู้ให้ พระแม่องค์ธรรมเป็นผู้ประทาน พระแม่องค์ธรรมให้การก่อเกิดเลี้ยงดู อุ้มชูหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา  จึงสามารถดำรงอยู่บนโลกนี้ได้  พระแม่องค์ธรรมให้ชีวิตแล้วยังให้ฟ้าดินโอบอุ้มค้ำจุน  ให้สุริยันจันทราสาดส่องแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน  ให้สายฝนสายธารอันชุ่มฉ่ำเย็น  ให้สายลมเย็นสบาย ให้ธรรมชาติพืชพันธุ์ธัญญาหารมาหล่อเลี้ยง  ให้สภาพ ดินฟ้า อากาศ ที่พอเหมาะให้ชีวิตได้เวียนธรรมจักรอย่างสมดุล             

          แล้วในวันนี้  พระแม่องค์ธรรม  ยังให้วิถีอนุตตรธรรมอันสูงส่งลงปรกโปรด ให้ได้รู้ชีวิตจริงแห่งตน  ได้รู้ที่มาต้นกำเนิดรากเหง้าของชีวิต      ได้รู้หนทางกลับคืนสู่ต้นกำเนิดเดิม  พระแม่องค์ธรรมให้สายทองนำทางมิขาดสาย  แม้ในวันนี้พุทธบุตรยังลุ่มหลง มิยอมตื่นจากหลับฝัน พระแม่องค์ธรรมก็ยังคงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลงมาฉุดช่วยชี้แนะตักเตือน กล่อมเกลา ชี้นำ ให้ก้าวเดินบนเส้นทางอันถูกต้องเที่ยงธรรมไม่ผิดเพี้ยน พระคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ของพระแม่องค์ธรรม    จะหาสิ่งใดมาเปรียบมิได้เลย   

          ในวันนี้ พุทธบุตรผู้ได้รับวิถีธรรมอันสูงส่ง ได้รู้ตนอันแท้จริง ได้รู้หนทางอันเที่ยงตรง จะไม่บำเพ็ญจริง ปฏิบัติจริง เพื่อกลับคืนสู่เบื้องบน     แดนศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรกัน ได้รับวิถีธรรมจะต้อง รู้ศึกษา รู้พระคุณ  สำนึกพระคุณ  ตอบแทนพระคุณ จึงจะเป็นผู้ที่มีกตัญญูอย่างแท้จริง จะเป็นผู้ที่กตัญญูได้อย่างไร นั่นก็คือจะต้องศึกษาให้ถึงแก่นแท้ของชีวิตจิตญาณ แล้วดำรงความสูงส่งแห่งชีวิตให้จงได้  ดำรงความสูงส่งแห่งชีวิตอย่างไร   อยู่ได้ในฐานะผู้เทิดทูนธรรมะ   ดำรงอุ้มชูบำรุงเลี้ยง   มหาพลานุภาพเที่ยงธรรมภายในตนให้ดีเสมอรุดเร่งทำจริง ปฏิบัติจริง บำเพ็ญจริง  บรรลุในปณิธาน ที่ตั้งไว้  เสี้ยวหนึ่งของเวลาแห่งชีวิต  มีค่ายิ่งกว่าทอง  จงอย่าให้สูญค่าเปล่า เกิดกายบนโลกมนุษย์ เจ้าควรรู้จัดระเบียบให้กับโลกมนุษย์  จัดระเบียบก็คือ อาศัยใจดุจฟ้ากำหนดประชาชีพ เบิกทางสันติภาพหมื่นชาติเป็นหน้าที่แห่งตนเท่านั้น เจ้าจะต้องตั้งใจอย่างเต็มที่ รับผิดชอบตนเองให้ดี

          พุทธบุตรกตัญญู  ที่จะเป็นทูตสวรรค์แห่งธรรมกาลยุคขาวจะต้องอุทิศทุ่มเทเสียสละ โดยไม่เรียกร้องคืน  ไม่ขัดเคือง ไม่โทษโพย ไม่มีเสียใจเมื่อภายหลังไม่มีวาจาตัดพ้อต่อว่า ต่างล้วนทำหน้าที่ตนอย่างเต็มที่ ทำหน้าที่แห่งตนให้ถึงสมบูรณ์พร้อม  รู้แจ้งในจิตญาณ  คืนสู่แดนเบื้องบนได้อย่างแท้จริง ต่างทำหน้าที่แห่งตนสมบูรณ์พร้อมบรรลุได้ ในปณิธานก็คือ กตัญญูต่อพระแม่องค์ธรรม 

          เมื่อวันนี้  จะทำเพื่อพระแม่องค์ธรรม  จิตใจจะต้องให้ถึงที่สุดแห่งกตัญญู  ถึงที่สุดก็คือแสดงบทบาทหน้าที่ ภาระศักดิ์สิทธิ์แห่งตนให้ถึงสมบูรณ์พร้อม ณ เบื้องบนได้ตั้งปณิธานไว้  ลงสู่โลกจะต้องเจริญปณิธาน จนบรรลุ  พูดได้ ทำได้ เรียกว่าญาณใส บรรลุธรรม  นี่คือกตัญญูด้านตรงต่อพระแม่องค์ธรรม หากทำได้เช่นนี้แล้ว  จึงถือได้ว่า เป็นผู้ที่มีความกตัญญูอย่างแท้จริง ต่อพระแม่องค์ธรรม


Credit : ฉงเต๋อเว็บบอร์ด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28/03/2018 เวลา 23:22 น.
โดย nakdham
»

หมวดที่ 2 พระธรรมจารย์

หนึ่งในแปดเซียน หลี่เถียไกว่ เมตตา :
ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ พุทธสถานไท่ผู่  จ.จันทบุรี
วันเสาร์ที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.2554
สายธรรม ฟาอีฉงเต๋อ

เป็นผู้สนองบัญชา  สืบส่งพระโองการฟ้าโดยตรงจากพระอนุตตรธรรมมารดา
เป็นพระวิสุทธิอาจารย์   สนองบัญชาสืบทอด เต้าเจิน หลี่เจิน เทียนมิ่งเจิน
เป็นผู้มีมหาปณิธานแน่วแน่  กอบกู้เวไนยสัตว์ทั้งปวงให้พ้นจากทะเลทุกข์


          กาลอุบัติมาของพระธรรมจารย์แต่ละยุคสมัย เป็นไปตามวาระฟ้ากำหนด เป็นเรื่องแยบยลลึกล้ำ ฐานบารมีแต่ละพระภาค เป็นไปตามมหาปณิธานตั้งไว้ สืบต่อไปไม่สิ้นสุด พระประสงค์มีเพียงหนึ่งเดียว ปรกโปรดเวไนย   กอบกู้ชีวิตจิตญาณเก้าหกชายหญิง   คืนกลับรากต้นกำเนิดเดิม

          การเพียรบำเพ็ญธรรม ถูกทดสอบเคี่ยวกรำ รับความทุกข์ยากลำบาก นานัปการ เพื่อรักษาธรรมา พิทักษ์พระโองการฟ้า จึงมุ่งมั่นจิตธรรม บุกเบิกเผยแผ่ธรรมไม่ย่อท้อ ต่างมิได้รักตัวกลัวตาย ใช้มหาเมตตาธรรม ขันติธรรม ผ่านการทดสอบมาได้ พลังศรัทธาจริงใจ ย่อมได้รับธรรมานุภาพคุ้มครองจากฟ้าเบื้องบน  ทำงานธรรมะด้วยมีพระโองการฟ้า  เป็นประจักษ์หลักฐานยืนยัน
ด้วยเหตุนี้ วิธีอนุตตรธรรมจึงสืบทอด พงศาธรรมาจารย์แห่งยุค ประกาศวิถีธรรมสู่ครัวเรือนอย่างกว้างขวาง ชุบชูชีวิต เวไนย เบิกทางสันติสุข  เพื่อโลกนิรันดร์กาล

          เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงความกตัญญุตาธรรม ผู้บำเพ็ญธรรมกาลยุคขาว พึงสำนึกคุณ เจริญรอยตามปฏิปทาแนวทางของพระธรรมาจารย์ ผู้บำเพ็ญมิอาจผิดเพี้ยนจากรากต้นกำเนิดเดิมเด็ดขาด เมื่อรู้รากต้นกำเนิด มิอาจที่จะละทิ้งพุทธสัมพันธ์ของตนเอง ร้อยพันปีผ่านมา บัดนี้ สตรีได้รับธรรมไม่ต่างจากบุรุษ นับเป็น มหาบารมีคุณจากพระธรรมจาริณี ที่มิอาจลบลืมได้เลย แสดงความกตัญญุตาธรรมของผู้บำเพ็ญ ย่อมได้แก่การแสดงออก คือเจริญรอยตาม ปฏิปทา ศีล จริยวัตร พุทธระเบียบวินัย อันเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมกับได้นำปฏิบัติคุณธรรมอันประเสริฐยิ่ง จนเป็นแบบอย่าง ต่อผู้บำเพ็ญด้วยกัน และชนทั้งหลายทั่วปฐพี นี่คือการตอบแทนพระคุณแล

          พระพุทธะได้กล่าวไว้ มีฤๅที่ศิษย์ธรรมกาลยุคขาว จะไม่ดื่มน้ำรำลึกหวนต้นธาร มรรคาประเสริฐที่แสดงออก ย่อมได้แก่ การบำเพ็ญ ปฏิบัติ เทิดทูนธรรมะ เคารพบรรพจารย์ จริงใจ เคร่งครัด สำรวมตน รู้กาลเทศะ วางตนสง่างาม เป็นแบบอย่างต่อผู้พบเห็น ให้ผู้อื่นน้อมรับเอาไปปฏิบัติตาม ย่อมได้รับผลธรรมานุภาพประเสริฐนั่นแล
พระโพธิสัตว์อนุศาสน์ เมตตา :
ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ พุทธสถานไท่ฮั่น จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2554
สายธรรม ฟาอีฉงเต๋อ


วิสุทธิอาจารย์ไขชี้แยบยล  ประตูญาณแจ้งกมลพุทธะล้ำ   
ทุกผู้คนน้อมใจบำเพ็ญธรรม  กลับคืนแดนนิพพานยุคสามเอย

          คำโบราณกล่าว “ไม่มีวิสุทธิอาจารย์ถ่ายทอดให้ อย่าได้พูดถึงธรรมญาณ” นั่นคือ หากไม่มีผู้ชี้ทางให้ จะรู้ถึงจิตญาณตนได้อย่างไร

          ในธรรมกาลยุคขาว นับเป็นความโชคดีเพียงใด ที่มีพระธรรมาจารย์และพระธรรมจาริณี สนองรับพระโองการฟ้าร่วมกัน เป็นพระวิสุทธิอาจารย์แห่งยุค ปรกโปรดกว้างทั้งสามภพ ฉุดช่วยเวไนยทั้งชายหญิง บำเพ็ญร่วมกันอย่างเสมอภาค    เพื่อพ้นจากห้วงทุกข์กลับคืนบ้านเดิม
   
          การปรกโปรดสามภพเป็นภาระหนักและยิ่งใหญ่  ทั้งฉุดช่วยให้ได้ขึ้นเรือธรรมและส่งเสริมอุ้มชู ทั้งเป็นสื่อกลางให้ชำระหนี้กรรม และดูแลบรรพชนลูกหลานให้ได้รับบุญกุศลจากผู้บำเพ็ญ   กราบขอประทานนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่ผิดพลาดไป ทั้งยังปกป้องผองภัยให้ลูกศิษย์ อีกทั้งในวาระโอกาสต่างๆยังทรงเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มาคุ้มครองรักษา และประทานโอวาท เพื่อส่งเสริมให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้บังเกิดจิตศรัทธามุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญ

          อันว่า “เป็นศิษย์อาจารย์หนึ่งวัน  ตราบชีพนั้นผูกพันดุจพ่อลูก” ฉะนั้น ผู้บำเพ็ญทั้งหลายพึงรู้ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพระธรรมาจารย์  ศึกษาพระจริยวัตร  ยิ่งมุ่งมั่นเจริญก้าวตาม  เมื่อรู้ถึงมหาปณิธานปฏิปทาแห่งพระองค์  ต้องรู้สืบสานให้ลุล่วง  ร่วมแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่  เป็นเสาคานเพื่อฉุดช่วยเวไนยใต้หล้านี้  กลับคืนแดนนิพพาน นี่คือการกตัญญูต่อพระธรรมาจารย์ 
เข้าใจไหม


Credit : ฉงเต๋อเว็บบบอร์ด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28/03/2018 เวลา 22:57 น.
โดย nakdham
»
  • YinYang
  • 28/03/2018 เวลา 22:54 น.


หมวดที่ 3 เหล่าเฉียนเหยิน เฉียนเหยิน (ธรรมาธิการ, รองธรรมาธิการ)

สงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา :


ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2  วัน  ณ ไท่กวงหมิง จ.ชัยภูมิ
วันอาทิตย์ที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
สายธรรม ฟาอีฉงเต๋อ


   ด้วยเพราะปฏิญาณมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ จากจีนแผ่นดินใหญ่สู่ไต้หวัน เพื่อการปรกแผ่วิถีธรรม  สืบส่งขยายเจริญไกล  จึงทำให้มหาชนได้มีโอกาสรับธรรมะ    บำเพ็ญ   ปฏิบัติธรรม ได้ดำรงมหากรุณาธรรม กอบกู้โลก ฉุดช่วยผองชนทั่วหล้า มหาปณิธานยิ่งใหญ่แลกมาด้วยหยาดน้ำตา และชีวิต จิตหนึ่งใจเดียวไม่เคยหวาดกลัว เสมอต้นเสมอปลาย ใจไม่แปรผัน ดำเนินไม่ถดถอย    ผองชนจึงได้อาศัยขึ้นเรือธรรม    เติบโตอย่างงดงาม   

   ยอมแบกภาระ  จึงทำให้รากเหง้าวิถีธรรมยังคงไม่ขาดสิ้น   อีกทั้งยังได้รับการฟื้นฟูปัญญาญาณ  จึงยังคงไม่ขาดหายไปจากผืนแผ่นดินนี้  อริยกิจสืบสานจึงยาวไกล  ฉุดเวไนยได้กว้างขวาง เอาธรรมะเป็นที่สุดของการเทิดทูน เอาคุณธรรมเป็นที่สุดของความสูงส่งล้ำค่า บำเพ็ญธรรมมีแต่ใจเที่ยงตรง ศรัทธาจริงแท้ การปฏิบัติธรรม ก็เพื่อสงเคราะห์โลกฉุดช่วยคน ยินดีตอบสนองฟ้าเบื้องบน ด้วยชีวิตตั้งใจดำเนินการอย่างรอบคอบ  อรรถาธรรมมิเหนื่อยหน่าย  จึงทำให้งานธรรมกิจเติบใหญ่รุ่งโรจน์ได้  ก่อเกิดต้นธรรมตระหง่านมั่นคงสร้างสรรค์บุคลากร  เชิดชูเสาคาน มหาชนล้วนได้อาศัยร่มบารมีคุณอันยิ่งใหญ่นี้ มหาปณิธานยิ่งใหญ่ดุจทะเลกว้างไกล  ไม่อาจหยั่งถึง ความมุ่งมั่นสูงส่ง  ดุจภูเขาพระสุเมรุที่ก้มลงมองได้ทั่วสิบทิศ

   เมื่อก้าวปฏิบัติ บำเพ็ญธรรมต้องเลียนแบบปฏิปทามหาปณิธานอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ ดื่มน้ำต้องรำลึกถึงต้นธาร ตอบแทนพระคุณฟ้า ดำเนินงานธรรม ทุกสิ่งอย่างไม่เห็นแก่ตัว ไม่ลำเอียง ใช้ใจอันเที่ยงธรรมสว่างไสว ยิ่งใหญ่ไปดำเนิน ฉุดช่วยผู้คนกว้างขวาง นำพาเวไนยเข้าใจหลักเหตุผลต่ออนุตตรธรรม เสมอต้นปลายไม่สงสัยลังเล จิตใจจริงแท้ มั่นคงต่อต้นราก ติดตามปฏิปทา เจริญรอยธรรมได้เช่นนี้  ก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีความกตัญญูแล้ว
         เข้าใจไหม
   บทความนี้  เป็นหมวดความที่สาม ในหมวดความอื่นอื่น หมวดความนี้เรียกว่า เหล่าเฉียนเหยิน เฉียนเหยิน
หนันไห่กู่ฝอ เมตตา :
ประทานเนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่หยาง(กลุ่มพิษณุโลก) จ.พิษณุโลก
วันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน   พ.ศ.2554
สายธรรม ฟาอีฉงเต๋อ


ประกาศธรรมแทนฟ้าช่วยเวไนย   ศรัทธาจริงใจบำเพ็ญธรรมในยุคขาว
ส่งเสริมอุ้มชูเหล่าผู้น้อยจิตสกาว   สืบทอดยาวอาณาจักรธรรมยั่งยืน

     เพื่อเวไนยแล้ว ยอมอุทิศเสียสละ ลอยเรือข้ามมหาสมุทร ไม่ปฏิเสธเหนื่อยยากตรากตรำ เพื่อทางธรรมเจริญก้าวต่อ ไม่หวังสิ่งตอบแทน หนึ่งเดียวในใจ หวังเพียงตอบแทนพระคุณฟ้า คุณบรรพจารย์

     ยามมีชีวิตบุกเบิกแพร่ธรรม ปูรากฐานอาณาจักรธรรมยั่งยืน และโอบอุ้มส่งเสริมมวลญาติธรรมผู้น้อยทั้งหลาย ด้วยทัศนคติปฏิบัติธรรมเที่ยงตรง บำเพ็ญธรรมศรัทธาจริงใจไม่บกพร่อง ล้วนเจริญรอยตามชีพจรธรรม ตลอดชีวิตดำรงตนเป็นแบบอย่างผู้บำเพ็ญยุคขาว  สมถะเรียบง่าย  กตัญญูยิ่ง จงรักภักดียิ่ง  จริยสำรวมสง่างาม   ปัญญาญาณกว้างไกล

     แม้ละกายสังขารกลับคืนแล้ว ยังคงห่วงใยใส่ใจติดตามดูแล หนุนนำงานธรรมกิจอยู่เบื้องหลัง  และส่งเสริมชี้แนะตามโอกาส

     ดังนั้น เหล่าผู้น้อยทั้งหลาย   พึงรู้ถึงพระคุณ  สำนึกตอบแทนคุณ ด้วยการดำรงรักษาขวัญวิญญาณ เป็นเป้าหมายชี้นำทางบำเพ็ญ น้อมตนทุ่มเทแรงดำเนิน ดำรงจุดประสงค์อนุตตรธรรม   ปฏิบัติให้เกิดผลจริง นี่จึงเรียกว่า  กตัญญูแล

     ดั่งที่อริยโบราณกล่าว ความกตัญญูนั้น คือรู้จักสืบสานความมุ่งมั่น  ประกาศเกียรติคุณผู้มีพระคุณ   จึงจะไม่เสียแรงที่เคารพศรัทธา
เข้าใจไหม

     บทความนี้    เป็นหมวดที่สาม   ในหมวดอื่นอื่น หมวดนี้เรียกว่า เหล่าเฉียนเหยิน  เฉียนเหยิน
เข้าใจไหม

Credit : ฉงเต๋อเว็บบอร์ด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28/03/2018 เวลา 23:14 น.
โดย nakdham
»
  • YinYang
  • 28/03/2018 เวลา 23:13 น.


หมวดที่ 4 เตี่ยนฉวนซือ (อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรม)

กวนเซิ่งตี้จวิน เมตตา :

ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน  ณ พุทธสถานไท่ฮว่า   จ.ราชบุรี 
วันอาทิตย์ที่  27 พฤศจิกายน   พ.ศ.2554
สายธรรมฟาอีฉงเต๋อ


เป็นเสาคานร่วมแบกรับภาระใหญ่    สืบทอดไกลหนึ่งในสายทองฟ้า
เป็นสะพานเชื่อมโยงเวไนยนา      คุณธรรมนำหน้าแบบอย่างชน

     เดินยากก็ต้องเดิน  ทำยากก็ต้องทำ ปณิธานมุ่งมั่น  เพื่อเวไนยได้หลุดพ้น น้อมรับพระโองการฟ้า  เป็นตัวแทนพระวิสุทธิอาจารย์ พึงสำนึกรู้ภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ ถ่ายทอดวิถีธรรม  ฉุดช่วยมวลเวไนยให้พ้นจากทะเลทุกข์  ปรกธรรมแผ่ทั่วสิบทิศ

     ดื่มน้ำรำลึกต้นธาร ประพฤติตนเป็นต้นแบบ เอาคุณธรรมเป็นฐาน พุทธจริยระเบียบต้องเคร่งครัด สำรวมตนบำเพ็ญภายในภายนอก สามชัดเจน สี่เที่ยงตรง เอาใจฟ้ามาดำเนินกล่อมเกลาชน ด้วยการกระทำต้องมีทัศนคติที่เที่ยงตรง เพื่อความก้าวหน้ายั่งยืน พร้อมพิทักษ์รักษาอาณาจักรธรรม ร่วมใจร่วมคุณธรรม   พร้อมบังเกิดมหาปณิธานกว้างไกล ที่จะประกาศคุณอันล้ำค่าแห่งธรรมะ ก่อเกิดอริยภาพภายในสำแดงสู่ศักยภาพภายนอกได้อย่างสมบูรณ์

     ดังนั้น  การตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณพระอนุตตรธรรมมารดา รู้สำนึกจริงใจ ขอขมาผิดบาป ติดตามสายทอง ฉุดช่วยมวลน้องพี่ให้พ้นทุกข์ บรรลุปณิธาน   

     ต่อพระคุณแห่งบรรพจารย์ น้อมสืบสานเทียนมิ่ง ด้วยจิตจงรักมโนธรรม ดำรงความ     เที่ยงธรรม อุทิศเพื่อธรรม ไม่หันหลังต่อธรรม       

     ต่อพระคุณแห่งไป๋สุ่ยเซิ่งตี้ ปู้ซิวสีผู่ซ่า รู้ดำรงขวัญวิญญาณมุ่งมั่น ร่วมสืบสานเจตนาปณิธาน ไม่ทำโดยพลการ

     เป็นตัวแทนพระวิสุทธิอาจารย์ รู้ตระหนัก  ร่วมแบกคานงานโปรดสามโลก ศรัทธา อุทิศ เสียสละด้วยความจริงใจ ไม่หวังตอบแทน ส่งเสริมอุ้มชูปลูกฝังบุคลากร เพื่อเชื่อมโยงกับอีกหมื่นพันเวไนย นี่คือการกตัญญูโดยแท้
เข้าใจไหม

     บทความนี้เป็นหมวดความที่สี่  ในหมวดความอื่นอื่น หมวดนี้เรียกว่าเตี่ยนฉวนซือ
เข้าใจไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28/03/2018 เวลา 23:17 น.
โดย nakdham
»
  • YinYang
  • 28/03/2018 เวลา 23:15 น.


หมวดที่ 5 ถันจู่เจี่ยงซือ (ประธานสถานธรรม, อาจารย์บรรยาย)

กวนเซิ่งตี้จวิน เมตตา :

ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน  ณ พุทธสถานไท่ฮว่า   จ.ราชบุรี 
วันอาทิตย์ที่  27 พฤศจิกายน   พ.ศ.2554
สายธรรมฟาอีฉงเต๋อ


     ผู้ดูแลสถานธรรม   เอาใจใส่ส่งเสริมดูแลญาติธรรม  ทุกขณะคิดเพื่อเวไนย    เพื่องานธรรมกิจเจริญก้าว  งานทุกสิ่งอย่างน้อมแบกรับ มิบ่นว่ามิเลือกหนักเบา กราบไหว้พระเช้าเย็น  สำนึกขอขมา  ศรัทธาจริงใจ เทิดทูนพระโองการฟ้า พิทักษ์สามปกป้อง สามชัดเจน สี่เที่ยงตรง พรหมวิหารสี่ ปฏิบัติได้สมบูรณ์

     ผู้อรรถาธรรม  เป็นตัวแทนประกาศแพร่ธรรมแทนฟ้า ต้องสำรวมระวัง  กล่าวหลักธรรมกล่อมเกลาสาธุชน ให้เกิดจิตศรัทธาบำเพ็ญปฏิบัติ มิใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทุกขณะฝึกฝนหลักสูตรการบำเพ็ญสี่    ปฏิบัติให้เกิดผลจริง อุทิศตนเพื่องานฟ้า ทานทั้งสามทำได้สมบูรณ์ ไม่ยึดติดในชื่อเสียงบุญกุศล    อ่อนน้อมจริงใจ   ไม่หลงลำพองตน   ยิ่งบรรยายธรรม ยิ่งเข้าถึงหลักจิต   ยิ่งเกิดจิตสำนึกคุณ

     มหาปณิธานที่ตั้งไว้ต่อเบื้องบน เข้าใจชัดเจน พร้อมทุ่มเทสุดกำลัง มิใช่แค่เพียงสิบปีหรือยี่สิบปีเท่านั้น แต่หมายถึงตลอดชีวิต ต้องไม่หยุดการเจริญปณิธาน ร่วมเป็นหนึ่งในโครงสร้างอาณาจักรธรรม เป็นเสาคานของสถานธรรม ร่วมแรงร่วมใจอย่างปีติยินดีในธรรม คล่องในพุทธระเบียบ ลึกซึ้งในพระคัมภีร์ จริยะสำรวมเป็นแบบอย่าง   ทุกวาจาคำกล่าวไม่ห่าง จากหลักธรรม ไม่วิจารณ์นินทาสร้างเรื่องราว ไม่หลงเชื่อในหมื่นศาสน์ ไม่ยึดติดในอิทธิปาฏิหาริย์ ส่งเสริมสาธุชนให้บังเกิดจิตโพธิ  มั่นคงจริงใจดำเนินมหากุศล  นี่คือการกตัญญูอย่างแท้จริง
เข้าใจไหม

     บทความนี้    เป็นหมวดที่ห้า ในหมวดความอื่นอื่น หมวดนี้เรียกว่า ถันจู่เจี่ยงซือ
เข้าใจไหม

วนพู่กันจรดวาง  คุมชั้นเรียน
จอมเทพวินัยธรหลวี่ฉุนหยัง เมตตา :
ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่อู้ฝอเอวี้ยน จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
สายธรรมฟาอีฉงเต๋อ

แบกภาระงานฟ้าศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง          ผู้ทำจริงสำรวมตนระวังหนา
กายวาจาใจนี้น้อมทุกครา         เพื่อภาระงานแห่งฟ้าสมบูรณ์จริง


     จุดมุ่งหมายคือ ได้บรรลุปณิธานตน ตอบแทนคุณฟ้าเบื้องบน  ร่วมงานยุคท้าย  ฉุดช่วยเวไนย ปณิธานยิ่งใหญ่   จิตใจน้อมแบกรับภาระศักดิ์สิทธิ์  เป็นถันจู่ เจี่ยงซือ แบกงานนำธรรมนาวา  ด้วยจิตศรัทธาจริงใจ เอาการสงเคราะห์โลกฉุดช่วยคนเป็นหัวใจ  เป็นเสาคานหลักแท้ของอาณาจักรธรรม  ประกาศสัจธรรม  ขับธรรมนาวา เห็นงานธรรมทั้งหมดเป็นงานของตน     ทำสุดความสามารถ 

     ถันจู่ รู้หน้าที่  รักษาพุทธระเบียบด้วยจิตศรัทธา ทำได้ถูกต้อง ฉุดช่วยคน  นำพาส่งเสริมต้องเอาใจใส่  ใกล้ชิดดูแลด้วยความเมตตา จิตใจกว้างใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใส    เต็มเปี่ยมด้วยพลังความเที่ยงตรง   อดทนต่อทุกสิ่งอย่าง ขยันหมั่นเพียร อ่อนน้อมถ่อมตนดำเนินตน เป็นแบบอย่างที่ดี  พลิกแพลงได้ตามสถานการณ์  กระตือรือร้น ส่งเสริมคัดเลือก ผู้ที่มีคุณธรรม  มีความสามารถให้มีตำแหน่งงานฟ้า  ต้องแปรร้ายกลับกลายเป็นดี  แปรโง่เขลาเป็นเมธี  ทำทุกอย่างตรงต่อเจตนาฟ้า กล้าหาญมุ่งตรง ลำบากเพียงใดไม่ปฏิเสธแบกรับภาระศักดิ์สิทธิ์ ประคองรักษาความบริสุทธิ์เที่ยงตรง  ทานทั้งสามทำให้ถึงพร้อม ผลักดันงานธรรมกิจทั่วไปในสถานธรรม

     เจี่ยงซือ  เป็นกระบอกเสียงแทนฟ้าดิน  ต้องถือวาจาสัจเป็นหัวใจ ปากประกาศธรรมแทนฟ้า  ใจต้องตรงมั่น บรรยายธรรมสำคัญให้เข้าสู่หลักจิต  มีชีวิตชีวา   กล่าววาจาสัจธรรมแท้ รู้แน่ทุกสิ่ง  หลักเหตุผลต้องรู้จริง  ศึกษาคัมภีร์ชัดในรากฐาน  บรรยายหลักธรรม  จุดประสงค์ธรรมให้ชัดเจนแยบยล น้อมตนเติมเต็มภูมิความรู้ภูมิธรรมกับตนให้ก้าวหน้า  วาจากล่าวไม่หละหลวมหรือกำกวม พูดธรรมะด้วยเมตตา  นำพาญาติธรรมตามขั้นตอน ไม่ปนเป  กำราบใจตนคืนสู่ใจอริยะ   ร่วมงานธรรม   สำแดงพลังธรรม   เดินหน้าตามอริยปราชญ์ 

     เป็นถันจู่ เจี่ยงซือ ทุกขณะเวลาต้องอ่อนน้อมถ่อมตน สมานใจบำเพ็ญปฏิบัติสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวตามหลักสัจธรรมจริง  ฉุดช่วยผองชนผลักดันธรรมกิจนำพาเวไนยผู้อยู่หลัง  รักษาศีลข้อห้าม  สำรวมระมัดระวัง  ทำจริงใจไม่อำพราง  ทุ่มเทจริงใจในอาณาจักรธรรม  น้อมรับบัญชา นำพารุ่นหลัง  มั่นในคุณฟ้าบรรพจารย์    สำนึกพระคุณและตอบแทนพระคุณ  ปฏิบัติบำเพ็ญอย่างเต็มที่   ตั้งใจส่งเสริมผลักดัน    บรรยายหลักธรรมสุดความสามารถ  หน้าที่ทั้งหมดทำได้ถึงสมบูรณ์ก็คือผู้ที่กตัญญูแล้ว
เข้าใจไหม

     บทความนี้เป็นหมวดความที่ห้าในหมวดความอื่นอื่น หมวดความนี้เรียกว่า ถันจู่ เจี่ยงซือ                                                     
เข้าใจไหม
พระสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา :
ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ฉงเต๋อฝอเอวี้ยน  จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.2554
สายธรรมฟาอีฉงเต๋อ


เป็นผู้ที่สนองรับบัญชานำพาผู้น้อย   เป็นสะพานเชื่อมให้กับเวไนย
เป็นผู้ที่มีความสามารถรู้รับผิดชอบหน้าที่        เจริญปณิธานลุล่วงยั่งยืน
เป็นผู้ที่รักษาศีลวินัยเคารพจริยระเบียบ    สามชัดเจนสี่เที่ยงตรงบริสุทธิ์

     บัดนี้ ภายใต้บารมีคุณฟ้าเบื้องบนอาณาจักรธรรมฟาอีฉงเต๋อ    มีถันจู่เจี่ยงซือมากมาย ย่อมแสดงให้เห็นถึงธรรมะจริง หลักสัจธรรมแท้จริง พระโองการฟ้าแท้จริง ที่สืบทอดด้วยบารมีคุณมหาเมตตา พระพุทธะพระโพธิสัตว์สืบทอดพระโองการฟ้า นำพาเวไนยต่อเนื่องปรากฏให้เห็นประจักษ์หลักฐาน ได้วางรากฐานอาณาจักรธรรมมั่นคงสมบูรณ์ ได้ปลูกฝังสมถะวิสัย บ่มเพาะส่งเสริมอบรมกล่อมเกลาโดยไม่หยุดยั้ง เพื่อนำพาปฏิบัติบรรลุผลจริง หนึ่งสายทองต้องรู้แน่ชัด กอบกู้เวไนยในใต้หล้าให้อยู่เย็นเป็นสุข รวมทุกชีวาไว้ในโลกมหาเอกภาพ

     เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงความกตัญญุตาธรรม ถันจู่เจี่ยงซือแท้จริงต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน กล้าแบกรับหน้าที่ รู้จักรับผิดชอบงานในสถานธรรม รู้รักษาดูแลเอาใจใส่ญาติธรรม แข็งขันกับจิตสำนึกคุณต่อหน้าที่ยิ่งชำนาญในพุทธระเบียบ กราบไหว้พระเช้าเย็น ศรัทธาจริงใจ สำนึกขอขมาในความผิดบาป ไม่ปฏิบัติธรรมไปอย่างลวกง่าย สำรวมระวังกายวาจาใจ ไม่พูดพล่อยร้อยความกันง่ายๆ ใช้ขันติธรรมแก้ไขนิสัยอารมณ์ ใช้แรงไฟสุขุมแห่งปัญญา อดทนต่อเหนื่อยยากและถูกด่าว่า  ใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัสถ์ ถนอมรักษาสิ่งของในสถานธรรม แบกรับดูแลสถานธรรม ได้ทำหน้าที่สำคัญในจุดยืนของคุณสมบัติถันจู่ที่ดี

     ผู้อรรถาธรรมแท้จริงต้องมีความซื่อตรงจริงใจ พร้อมกับมีความรู้ความสามารถ ประกาศหลักสัจธรรมแทนฟ้าดิน อรรถาธรรมถูกต้องชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนไปจากหลักธรรมหลักจิตญาณ พูดและกระทำต้องเป็นหนึ่งเดียว มีทัศนะที่เที่ยงตรงอรรถาธรรมเข้าถึงหลักจิต ทุ่มเท อุทิศให้ไม่ยึดหมาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเอาจริงเอาจัง เป็นเสาคานแห่งฟ้า นำพาเวไนย ทุกกิริยาต้องสำรวมระมัดระวังอยู่เสมอ หมั่นเพิ่มพูนศึกษาพระโอวาทพระคัมภีร์พุทธอริยะ

     อย่ามีจิตใจที่อวดเด่นดัง   คิดว่าตนมีความรู้มาก อวดตนว่าเก่ง ยกตนข่มท่าน เย่อหยิ่ง กิเลสอารมณ์นี้เป็นอันตราย ระวังจะตกเหว พึงระมัดระวังให้ดี นี่คือการตอบแทนพระคุณแล
 
     พระพุทธะได้กล่าวไว้ มีฤๅที่ถันจู่เจี่ยงซือ จะไม่รำลึกหวนถึงคุณสมบัติมาตรฐาน มรรคาประเสริฐที่แสดงออก มีเพียงการเรียกร้องตน พร้อมใจกันบำเพ็ญปฏิบัติ รู้รอบคอบรับผิดชอบดำเนินหน้าที่อันสูงส่งนี้อย่างถึงที่สุดนั่นแล
                  เข้าใจไหม

     บทนำเป็นบทเริ่มต้นของบทความข้างล่างนี้ เป็นหมวดที่ห้า เรียกว่าถันจู่เจี่ยงซือ ให้บรรณสารศูนย์กลางจัดทำระมัดระวังให้ครบถ้วน เมื่อบรรณสารจัดทำสำเร็จสมบูรณ์ให้เป็นซีดี และจัดทำเป็นหนังสือ ใช้ชื่อว่า天道孝法經 (“คัมภีร์วิถีกตัญญูแห่งอนุตตรธรรม” เทียนเต้าเซี่ยวฝ่าจิง) หวังว่าคำกล่าวของอาจารย์ หน่วยบรรณสารจะพร้อมใจกันปฏิบัติงานลุล่วงได้สมบูรณ์
เข้าใจไหม

     天地父母 (เทียนตี้ฟู่หมู่ บุพการีใต้หล้า) คำนี้ ศิษย์ต้องคำนึงถึงอย่างลุ่มลึก ฟ้าดินมีคุณธรรมอุ้มชูหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต มนุษย์ทุกคนต้องสำนึกพระคุณบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในศีล สร้างคุณงามความดีอยู่เสมอ โดยมิแบ่งชนชั้น รวยฤๅจน ต้องรู้จักอุ้มชูช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทุกหมวดที่อาจารย์ให้หวังทุกคนรู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้กลมกลืน สัมฤทธิ์ผล รับผิดชอบแบกรับงานปรกโปรดสามโลก บรรพชนเจ็ดชั้นอีกลูกหลานเก้าชั้นได้รับอานิสงส์ หวังว่าทุกทุกคนจะเข้าใจในเจตนาอาจารย์และฟ้าเบื้องบน
เข้าใจไหม

Credit : ฉงเต๋อเว็บบอร์ด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28/03/2018 เวลา 23:20 น.
โดย nakdham
»
  • YinYang
  • 28/03/2018 เวลา 23:19 น.


หมวดที่ 6 ญาติธรรม

พระพุทธบรรพจารย์ทะเลใต้ เมตตา :

ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 3 วัน ณ ไท่ถง(ค่ายปัญญาชน)จ.นครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ.2554 
สายธรรมฟาอีฉงเต๋อ


ความก้าวหน้าได้มาจากฝึกฝน   รู้อดทนเป็นต้นทุนนำชีวิต
รู้พินิจบนเส้นทางมิหลงผิด     รู้จักคิดก่อนกระทำดำเนินตน

          เกิดกายคน  จะต้องรู้วางรากฐาน ดำเนินกตัญญูด้วยความดีทั้งมวลในโลกนี้ ความกตัญญูมาเป็นอันดับแรก   ชีวิตรู้กตัญญูเริ่มที่ใจ แสดงออกสู่ภายนอก เริ่มต้นจากรู้ดูแลรักษากายสังขารอันได้จากพ่อแม่ไม่ให้เกิดความเสียหาย  ดำรงตนด้านความเป็นอยู่ ถึงพร้อมด้วยความเคารพ

ด้านการเลี้ยงดู...ถึงพร้อมด้วยการให้ความสำราญ
ครั้นโรคามาแผ้วพาน...ก็ถึงพร้อมด้วยความห่วงใย
ยามได้ถึงแก่อาสัญ...ก็ถึงพร้อมด้วยความโศกศัลย์
ครั้นจะต้องบูชา...ก็ถึงพร้อมด้วยการสำรวมดูแลปรนนิบัติพ่อแม่

          นอกจากจะต้องเพียบพร้อมด้วยปัจจัยทั้งสี่แล้ว ยังต้องมีความรักเคารพ จริงใจ อ่อนน้อม เชื่อฟังแสดงต่อพ่อแม่ มีจริยธรรม สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส แววตา พูดจา อ่อนโยนมีความปีติเต็มใจในการดูแล เข้าถึงจิตใจและนอบน้อมตามเจตนารมณ์ของพ่อแม่ ในความผิดของพ่อแม่ กล่าวตักเตือนด้วยความเคารพ พูดจากลมกลืน อ่อนน้อม ดูเวลา ดูโอกาส ภายนอกภายในต่อพ่อแม่ เป็นหนึ่งเดียว ปฏิบัติจริยธรรมได้โดยไม่ฝืน

          ทุกเวลาเอาใจใส่ สำนึกคุณ ชีวิตจึงต้องมุ่งดำเนินปฏิปทาแห่งมนุษย์ที่ประเสริฐยิ่ง ด้วยการดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ด้วยความรักและความเคารพ เสมือนการเทิดทูนฟ้า ดำเนินธรรมแห่งฟ้า หลักแห่งดิน รู้มหาธรรม ดำเนินมหาธรรม ยึดถือในความจรัสแห่งฟ้า ก้าวไปข้างหน้า หนทางใหญ่วิถีจิตอริยะ  มั่นเสมอต้นปลายไม่เปลี่ยน คุณธรรมห้าทั้งนอกในตั้งใจสร้าง ดำรงตน รอบคอบในความประพฤติ ครองตนมั่น เจริญในธรรม กิตติศัพท์กึกก้องสู่ชนรุ่นหลังจนได้ เป็นเกียรติแก่พ่อแม่ ทำได้เช่นนี้ ก็คือผู้ที่มีความกตัญญูแล้ว
เข้าใจไหม

          บทความนี้ เป็นหมวดความสุดท้าย  ในหมวดความอื่นอื่น หมวดความนี้เรียกว่า  ญาติธรรม  ให้ศูนย์กลางบรรณสาร จัดทำรวบรวม ระมัดระวัง  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
เข้าใจไหม
  • YinYang
  • 28/03/2018 เวลา 23:21 น.