เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข่าว:

Tags:

Administrator
*****

Tik

20/02/2013 เวลา 16:27 น.
กระทู้: 1,592
ถูกใจทั้งหมด: 1
จุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์นักธรรม nakdham
ทางทีมงานขอแจ้งจุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์นักธรรม nakdham ดังนี้ครับ ^^

          เว็บไซต์ นักธรรม นี้ สร้างขึ้นโดยนักธรรมผู้ร่วมศึกษาอนุตตรธรรม และคณะ วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ธรรมะจรรโลงคุณวิเศษในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาทั้งห้า เชิดชูจริยธรรม คุณธรรม ส่งเสริมให้สาธุชนละบาป บำเพ็ญบุญ กล่อมเกลาจิตใจผู้คนให้ดีงาม เพื่อเอกภาพ และสันติธรรมแห่งโลก ซึ่งไม่ได้มีเจตนาในการตั้งขึ้นเพื่อให้ตนเองและคณะเป็นผู้วิเศษหรือเพื่อลาภยศ สักการะแม้แต่ประการใด

          ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาธรรมะ ศึกษาความดีอันสูงสุดในเว็บไซต์นี้จง ประสพสุข ทั้งทางโลกและทางธรรมทุกประการ บังเกิดปัญญาแห่งการหลุดพ้น บารมีแห่งพุทธะ อริยะทั่วสากลโลกปกปักคุ้มครอง กิจใดสิ่งใดประสงค์ โดยชอบประกอบโดยธรรมอันดีงามแล้วไซร้ขอให้ท่านสำเร็จ ทุกประการโดยฉับพลัน

ทีมงานนักธรรม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26/03/2018 เวลา 22:59 น.
โดย nakdham
»