เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข่าว:


ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
กรุงเทพฯ ใช้อักษรย่อ 3 ตัวคือ?:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 06/08/2014 เวลา 15:36 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตาชีวิตนี้ด้วยกิเลสที่กุมใจ ด้วยควาวมอยากที่มากหลาย ณไท่เต๋อ จ.อุบลราชธานี 12/12/52

        ปมที่ผูกมิแก้นับวันยิ่งถลำ  นับวันยิ่งผูกมัดเหนียวแน่น 
             ฉะนั้น  ในวันนี้ศิษย์คนดีจงมองย้อนในตน
              ค่อยค่อยแก้ไขปมในใจของเจ้าทีละปม
                ทีละปมจนถึงปมสุดท้ายให้หมดสิ้น 
      เมื่อนั้น  ทุกสิ่งอย่างจะสว่างกลางใจเจ้าอย่างแท้จริง         
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 06/08/2014 เวลา 15:29 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตาชีวิตนี้ด้วยกิเลสที่กุมใจ ด้วยควาวมอยากที่มากหลาย ณไท่เต๋อ จ.อุบลราชธานี 12/12/52

        ชีวิตนี้ด้วยกิเลสที่กุมใจ
     ด้วยความอยากที่หลากหลาย
ด้วยความหลงที่ไม่รู้ จึงผูกปมที่เกิดขึ้นในชีวิต

        ลองมองสักนิดปมที่ผูกอยู่ที่ใจใครไปแก้
           หากมิใช่อาศัยจิตใจของเจ้าเอง
     ในวันนี้ได้รู้ทางจึงต้องเร่ง เร่งรุดบำเพ็ญ
        ฝึกฝนขัดเกลาให้จิตใจสว่างไสว
    จึงสามารถแก้ไขปมในจิตใจของเจ้าได้
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 06/08/2014 เวลา 15:19 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตาศิษย์ต้องรู้ชัดเจนคำว่าถูกต้องกับถูกใจตน  ณ ไท่อวิ้น กรุงเทพฯ 5/12/52

        ศิษย์ต้องรู้ชัดเจนคำว่าถูกต้องกับถูกใจตน
                  ถูกใจตนทำง่ายกว่าสิ่งถูกต้อง
     การกระทำตามอำเภอใจของตนนั้น  ก็คือถูกใจตนแต่มิถูกต้อง
การทำถูกต้อง ทำให้สอดคล้องกับธรรมะ หลักเหตุผล
จึงหวังว่าสดับธรรมให้กระจ่างหมั่นย้อนมองส่องตนเองให้มากมาก
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 06/08/2014 เวลา 15:09 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตากายยืนตรง จิตใจสงบต่อหน้าพระแท่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ฉงเต๋อฝอเอวี้ยน จ.นครปฐม 15/11/52

กายยืนตรง   จิตใจสงบต่อหน้าพระแท่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
        มิรู้จักเคารพสำรวมตนได้อย่างไร

     อย่าปล่อยให้มารมาผจญจิตใจตน
อย่าปล่อยให้...ความเกียจคร้านมาครอบงำจิตใจตน
     อย่าปล่อยให้...อารมณ์ร้ายครอบคลุมจิตใจตน
อย่าปล่อยให้...ตาเนื้อปุถุชนควบคุมดวงตาเห็นธรรมจิตใจตน
             ตั้งใจฟังธรรมะเพื่อนำพาไปปฏิบัติจริง
   
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 04/08/2014 เวลา 11:58 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตา การศึกษาธรรมบำเพ็ญจิต ณไท่ผิง จ.ชลบุรี 8/11/52

                       พระพุทธะสัมมากล่าวว่า
"ต้องรู้จักหยุด ณ จุดกลาง ต้องรู้จักหยุด ณ หนึ่งจุดชี้"
                          เพราะฉะนั้น
     ศิษย์พึงตรึกตรอง พิเคราะห์หลักธรรมให้ได้ชัดแจ้ง
             จึงจะไม่หลงงมงาย  หลงรูปขันธ์
       และนำพาชีวิตตนพายวนเวียนในวัฏฏะทุกข์
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 04/08/2014 เวลา 11:51 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตา การศึกษาธรรมบำเพ็ญจิต ณไท่ผิง จ.ชลบุรี 8/11/52

                      ดังนั้น
พระพุทธะสัมมา ได้กล่าวในพระวัชรญาณสูตรว่า
" สาธุชนชายหญิง เมื่อบังเกิดจิตใจโพธิสัตว์
         จะประครองรักษาได้อย่างไร
หากเกิดจิตใจที่สับสนฟุ้งซ่าน จะกำราบได้อย่างไร
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 04/08/2014 เวลา 11:45 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตา การศึกษาธรรม บำเพ็ญจิต  ณไท่ผิง จ.ชลบุรี 8/11/52

           การศึกษาธรรมบำเพ็ญจิต
     คือความละเอียดอ่อนของจิตเดิมแท้
หากใช้จิตใจที่หยาบกระด้างศึกษาธรรมบำเพ็ญจิต
     ก็จะมีแต่ความสงสัย จิตนำคิดฟุ้งซ่าน
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 16/07/2014 เวลา 14:37 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน เมตตา เจ้าทั้งหลายต้องฝึกฝนแรงไฟสุขุม ณ.ไท่ซิว จ.กรุงเทพฯ 1/11/52

ในพระโองการฟ้าศักดิ์สิทธิ์แท้
จิตหนึ่งเที่ยงตรง กระทำมิผิดเพี้ยน
กล่าวสิ่งใด รู้สำรวม ระมัดระวังความคิดตน
อกุศลกับกุศลจิต ก็แตกต่างกัน เจ้าต้องบำเพ็ญจิตให้สว่างถูกต้อง
เพื่อรู้ถึงจิตกุศลและอกุศล
รู้กำราบ อกุศลนั้นก็มิเกิด
จิตกุศลนำรู้ใช้ก็บ่มเพาะคุณธรรม
ผู้บ่มเพาะ ยิ่งบ่มเพาะคุณธรรมมากเพียงใด
เจ้ายิ่งมีบารมี รัศมีที่สง่างามดุจพุทธะเดินดิน
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 16/07/2014 เวลา 14:29 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน เมตตา เจ้าทั้งหลายต้องฝึกฝนแรงไฟสุขุม ณ.ไท่ซิว จ.กรุงเทพฯ 1/11/52

เจ้าทั้งหลายต้องฝึกฝนแรงไปสุขุม
ฝึกฝนการย้อนมองตนให้สม่ำเสมอ
ฝึกฝน กาย วาจา ใจ ให้เป็นหนึ่ง
เจ้าจะมองเห็นความจริงคือ ธรรมวิเศษยิ่ง
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 16/07/2014 เวลา 14:25 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตา บำเพ็ญธรรมขัดเกลาจิตญาณ ณ.ไท่ซิว จ.ลำปาง 25/10/52

บำเพ็ญธรรมขัดเกลาจิตญาณ คืนสู่หน้าตาเดิมไร้ปรุงแต่ง
จงหมั่นทบทวนในตน สำรวจตน ขัดเกลาตน
ให้งดงาม ดุจหยกใสอันล้ำค่า
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 09/07/2014 เวลา 13:40 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตา การฉุดช่วยนั้น ณไท่ฮั่น จ.เพชรบุรี 24/10/52

การฉุดช่วยนั้น ฉุดช่วยอย่างไรจึงจะพ้นจากความทุกข์
เจ้าต้องรู้จักตนเองก่อน  มนุษย์ผู้ใดรู้จักหนทางพ้นทุกข์
รีบเร่งบำเพ็ญจะสามารถเข้าสู่สภาวะเดิมในกายตน
คือการ ย้อนมองส่องจิตตนนั้นเอง

ช่วยคนพ้นจากทุกข์คือ หลักธรรมความจริงแท้
แม้จะช่วยผู้อื่น แต่หากผู้นั้นมิช่วยตน ใครจะช่วยได้
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 09/07/2014 เวลา 13:33 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตา วันนี้มาสำรวจตน ณไท่เซี่ยว จ.น่าน10/10/52

วันนี้มาสำรวจตน ผิดพลาดใด บกพร่องใด
เติมเต็มให้สมบูรณ์ แก้ไขให้ดีงาม รู้ปรับตัวให้กลมกลืนต่อสถานการณ์เบื้องหน้า
ปรับตัวให้กลมกลืนต่อผู้คนรอบกาย
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 09/07/2014 เวลา 13:28 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง เมตตา สุขหรือทุกข์ในชีวิตมิใช่อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณไท่เซี่ยน จ.นครราชสีมา 12/9/52

สุขหรือทุกข์ในชีวิต  มิใช่อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่อยู่ที่จิตใจเจ้าเอง มองด้านบวก ชีวิตก็จะบวก
มองด้านลบ ชีวิตก็จะลบ จึงต้องรู้มองทุกอย่้าง
มองด้วยใจที่เป็นบวก แม้เหตุการณ์จะเลวร้ายก็ให้คิดในทางบวก สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นได้จริงในชีวิต
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 09/06/2014 เวลา 13:42 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทหนึ่งในแปดเซียนมหาเทพหลันไฉ่เหอ เมตตา ธรรมะ คือโอสถรักษาจิตใจผู้ที่ป่วย ณ.ไท่ฮว๋า จ.เพชรบุรี 27/9/52

             ธรรมะแท้จริงอยู่ที่ใด
        ล้วนอยู่ภายในจิตใจของทุกคน
                เพียงสงบจิตลง...
        ย่อมสัมผัสเข้าถึงภาวะพุทธะจิตเดิม
ข้อความโดย: หนึ่งเดียว หลุดพ้น
« เมื่อ: 09/06/2014 เวลา 13:35 น. »

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทหนึ่งในแปดเซียนมหาเทพหลันไฉ่เหอ เมตตา ธรรมะ คือโอสถรักษาจิตใจผู้ที่ป่วย ณ.ไท่ฮว๋า จ.เพชรบุรี 27/9/52                       
                 
                    เพื่อรู้น้อมนำรักษาจิตเดิม
                 คืนสู่ภาวะพุทธะสงบใสบริสุทธิ์
              ตัดละซึ่งความกังวลวุ่นวาย ฟุ้งซ่าน
                    ชำระล้างซึ่งกิเลสอนุสัย
               เบาบางในความเคยชิน  อารมณ์ร้าย
            เช่นนี้ โรคทางใจย่อมเยียวยาได้จนหายดี